Rekrutacja Barometr Zawodów

Prognoza sytuacji w zawodach handlowych wg Badania - Barometr zawodów 2022

Barometr zawodów jest badaniem, które od 2015 roku regularnie odbywa się we wszystkich powiatach Polski. Swoim zakresem obejmuje między innymi  ilość osób bezrobotnych, liczbę ofert pracy, informacje o pracownikach szarej strefy, cudzoziemcach i uczniach, studentach, absolwentach.

Dzięki przeprowadzonym wywiadom, zawody klasyfikowane są w następujących kategoriach:

  • Deficytowe – liczba ofert pracy przewyższa ilość osób zdolnych do podjęcia zatrudnienia na określonym stanowisku.
  • Zrównoważone – zapotrzebowanie pracodawców odpowiada ilości wykwalifikowanych pracowników.
  • Nadwyżkowe – występują trudności w znalezieniu pracy spowodowane niskim zapotrzebowaniem i/lub dużą ilością potencjalnych kandydatów.

Poniżej prezentujemy skrót informacji wraz z linkiem do pełnej wersji raportu. Raporty podzielone zostały na ogólnopolski oraz dla poszczególnych województw (wg kolejności alfabetycznej). W poszczególnych raportach można sprawdzić m.in. jak kształtuje się sytuacja w zawodach handlowych takich jak: przedstawiciel handlowy, kierownik sprzedaży, pracownik sprzedaży internetowej, sprzedawca i kasjer.

 

Barometr zawodów 2022 – raport ogólnopolski

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w Polsce.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - raport ogólnopolski
Liczba stron raportu: 60
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Katarzyna Antończak-Świder, Adam Biernat, Barbara Dopierała, Michał Niedzielczyk, Urszula Rędziniak, Tadeusz Woźniak)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Zapotrzebowanie na pracowników
Opis raportu: Od dwóch lat czynnikiem kształtującym gospodarkę oraz rynek pracy w Polsce jest pandemia COVID-10, związane z nią obostrzenia, a następnie „tarcze antykryzysowe”. Pomimo tego w 2021 roku zaobserwowano wzrost liczby pracujących, wzrost wynagrodzeń i liczby ofert pracy oraz spadek rejestrowanego bezrobocia.  Przewiduje się, że te pozytywne tendencje utrzymają się w 2022 roku.  W bieżącym roku wielu pracodawców będzie nadal borykało się z problemami z zatrudnieniem. 8 zawodów znalazło się w trwałym deficycie (deficyt utrzymuje się nieprzerwanie od pierwszej edycji badania, czyli od 2016 roku). Są to cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, operatorzy obrabiarek skrawających, pielęgniarki i położne, samodzielni księgowi, spawacze. Najwięcej braków kadrowych w Polsce wystąpi w zawodach budowlanych i medyczno-opiekuńczych. Profesjami deficytowymi w największej liczbie powiatów są kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych (359 powiatów), pielęgniarki i położne (347), spawacze (321), lekarze (317), murarze i tynkarze (294).  2022 rok nie przyniesie żadnych profesji z nadwyżką w skali kraju.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo dolnośląskie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie dolnośląskim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów - województwo dolnośląskie
Liczba stron raportu: 71
Autor raportu: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Sabina Dębicka, Tadeusz Zieliński)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Zapotrzebowanie na zawody
Opis raportu: Raport podejmuje temat sytuacji na dolnośląskim rynku pracy. Głównym czynnikiem wpływającym na jego stan, jest dostępność surowców charakteryzująca ten region – rud miedzy, srebra czy węgla brunatnego. Rozwijającymi się obszarami regionalnej gospodarki są również przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, budowlany oraz branża internetowa. Wśród zawodów deficytowych wyraźną grupę stanowią nauczyciele. Brakuje również wykwalifikowanych pracowników medycznych: lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo kujawsko-pomorskie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie kujawsko-pomorskim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo kujawsko-pomorskie
Liczba stron raportu: 62
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Barbara Kalita, Violetta Murawska, Mariola Wilmanowicz)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Czynniki wpływające na sytuację na rynku pracy
Opis raportu: Autorzy raportu zwracają uwagę na zjawisko starzenia się społeczeństwa, czego następstwem jest mniejsza ilość osób w wieku produkcyjnym, a więc również potencjalnych pracowników. W 2022 mogą wystąpić deficyty pracowników w branży budowlanej, transportowej oraz w sektorach opieki zdrowotnej, edukacji i przemysłu. Niedobory występują wśród kierowników, inżynierów i pracowników IT. Powodem takiej sytuacji jest brak odpowiednich kwalifikacji wśród kandydatów, ale również brak zgodności pomiędzy ofertą pracodawców, a oczekiwaniami osób chętnych podjąć pracę.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo łódzkie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie łódzkim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo łódzkie
Liczba stron raportu: 61
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Katarzyna Pawlata, Anna Bruzda)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Grupy zawodów najbardziej poszukiwane w województwie łódzkim
Opis raportu: Województwo łódzkie prężnie rozwija się w dziale przetwórstwa przemysłowego. Dużym powodzeniem na rynku cieszą się pracownicy zajmujący się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz operatorzy i mechanicy sprzętu. Pracy nie brak również dla kierowców samochodów ciężarowych. W województwie łódzkim zatrudnienie znajdują obywatele Ukrainy, zajmujący najczęściej stanowiska pracowników fizycznych. Największe problemy w obsadzeniu miejsc pracy notują ośrodki zdrowia i szpitale. Brakuje również nauczycieli, wykwalifikowanych w przedmiotach ścisłych oraz zawodowych.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo lubelskie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie lubelskim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo lubelskie
Liczba stron raportu: 75
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Piotr Krzesiński, Grzegorz Gach)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Sytuacja na rynku pracy
Opis raportu: Raport szczegółowo skupia się na przyczynach występowania zawodów deficytowych. Autorzy dopatrują się problemu w braku motywacji do podjęcia pracy, spowodowanej zbyt niskim wynagrodzeniem, nieatrakcyjnymi warunkami zatrudnienia, trudnymi warunkami pracy (np. praca wyczerpująca fizycznie bądź psychicznie), licznymi delegacjami czy nienormowanym czasem pracy. Ponadto w województwie lubelskim brakuje osób z odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami. Podobnie, jak w innych województwach, największe wyzwanie stanowi branża medyczna – jest za mało lekarzy, pielęgniarek i położnych. Deficyty występują też wśród wykwalifikowanych operatorów np. sprzętu do robót ziemnych lub urządzeń dźwigowo-transportowych.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo lubuskie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie lubuskim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo lubuskie
Liczba stron raportu: 52
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Przyczyny trudności w rekrutacji w odniesieniu do zawodów deficytowych
Opis raportu: Pierwsze 3 kwartały roku 2021 przyniosły mocne odbicie koniunktury gospodarczej województwa lubuskiego: wzrosły produkcja przemysłu, budownictwa i sprzedaży detalicznej. W porównaniu do poprzedniej edycji badania lista zawodów deficytowych również się wydłużyła. Co ciekawe, brakuje pracowników z wykształceniem wyższym, jak i tych o niskich kwalifikacjach. Występują deficyty w branżach: budowlanej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, gastronomicznej, medycznej, techniczno-przemysłowej, usługowej, finansowej i informatycznej.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo małopolskie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie małopolskim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo małopolskie
Liczba stron raportu: 72
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Katarzyna Antończak-Świder, Adam Biernat, Barbara Dopierała, Justyna Fraszczyńska, Daria Gniady, Oksana Hura, Michał Niedzielczyk, Urszula Rędziniak, Tadeusz Woźniak)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Zapotrzebowanie na pracowników
Opis raportu: Małopolskę charakteryzuje niska stopa bezrobocia. W porównaniu do zeszłego roku w województwie małopolskim zmniejszyła się ilość zawodów nadwyżkowych, a wzrosła – deficytowych. Braki występują przede wszystkim w branży budowlanej (jest zdecydowanie za mało brukarzy, inżynierów budownictwa, kierowników budowy i robotników budowlanych). Do profesji deficytowych należą także sprzedawcy i kasjerzy, zawody z branży edukacyjnej, gastronomicznej i medycznej. Lekarzy brakuje w 19 powiatach województwa mazowieckiego, psychologów i psychoterapeutów w 17, fizjoterapeutów i masażystów w 15.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo mazowieckie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie mazowieckim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo mazowieckie
Liczba stron raportu: 104
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Remigiusz Lesiuk, Magdalena Łotocka)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Sytuacja na mazowieckim rynku pracy  w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19
Opis raportu: Mazowsze jest zróżnicowanym regionem pod względem bezrobocia, ale biorąc pod uwagę całe województwo – stopa bezrobocia zmniejszyła się. Deficyty w zatrudnieniu odnotowano w 19 zawodach, a 149 pozostaje w równowadze. Zawody nadwyżkowe nie wstępują. Najbardziej brakuje pracowników branży budowalnej: betoniarzy, zbrojarzy, stolarzy, dekarzy, blacharzy, murarzy. Deficyty dotyczą również spawaczy, kierowców ciężarówek, ślusarzy, elektryków, magazynierów, nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo opolskie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie opolskim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo opolskie
Liczba stron raportu: 47
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Paulina Laskowska, Ewa Bąk)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Zapotrzebowanie na zawody
Opis raportu: Na sytuację demograficzną województwa opolskiego wpływają ogólny spadek ludności oraz starzenie się społeczeństwa, a także migracje (saldo ujemne). Koniunktura gospodarcza notowała spadki lub pozostawała na takim samym poziomie, jak w poprzednich miesiącach. Zawodem nadwyżkowym ciągle pozostają pracownicy biur podróży i organizatorzy branży turystycznej, co jest następstwem pandemii. Wzrósł popyt na pracowników trudniących się programowaniem, bazami danych i projektowaniem stron internetowych. W grupie zawodów deficytowych znajdują się między innymi budowlańcy, profesje medyczne, spedytorzy i logistycy, kucharze, kelnerzy i barmani.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo podkarpackie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie podkarpackim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo podkarpackie
Liczba stron raportu: 68
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Piotr Kocaj)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Zawody nadwyżkowe
Opis raportu: Województwo podkarpackie zarejestrowało 127 grup zawodów w równowadze, 27 deficytowych i 6 nadwyżkowych. Nadmiary dotyczą filozofów, historyków, politologów, kulturoznawców, ekonomistów i socjologów, specjalistów technologii żywności i żywienia. Odnotowano deficyt lekarzy, opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, specjalistów fizjoterapii. Brak napływu nowych specjalistów i emigracja wartościowych pracowników sprzyja deficytom w branży budowlanej. W ponad połowie powiatów województwa podkarpackiego brakuje nauczycieli przedmiotów zawodowych. Największy wzrost zapotrzebowania na pracowników zauważono w sektorze IT.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo podlaskie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie podlaskim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo podlaskie
Liczba stron raportu: 80
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Marzanna Wasilewska, Marta Sosnowska, Aneta Niegierysz, Magdalena Wasiluk)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Zróżnicowanie lokalnych rynków pracy w zakresie zapotrzebowania na pracowników
Opis raportu: W województwie podlaskim przodują handel (21,6%) oraz budownictwo (15,4%). Na regionalnym rynku pracy dominują zawody zrównoważone (85,2%). Zawody nadwyżkowe oszacowano na 1,3% - w tej grupie znaleźli się jedynie ekonomiści oraz rolnicy i hodowcy. Największe deficyty odnotowano w branży medycznej i opiekuńczej. Po raz pierwszy w sektorze profesji deficytowych znaleźli się psycholodzy i psychoterapeuci. Brakuje również specjalistów branży budowlanej, maszynowej/metalowej, gastronomicznej, edukacyjnej i transportowo-magazynowej.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo pomorskie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie pomorskim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo pomorskie
Liczba stron raportu: 67
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Justyna Braczko, Agnieszka Cińcio-Pętlicka, Dorota Gabryelczyk)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Zawody zrównoważone
Opis raportu: Mieszkańcy województwa pomorskie są najmłodszą populacją regionalną w kraju (mediana wieku – 40,3). Ponadto Pomorze notuje dodatnie saldo migracji. Zawody deficytowe stanowią w tym regionie 1/3 wszystkich profesji. Zawody nadwyżkowe nie występują. W całym pomorskim brakuje fizjoterapeutów i masażystów, pracowników służb mundurowych, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, murarzy i tynkarzy. W 19/20 powiatów odnotowano braki w zatrudnieniu lekarzy, pielęgniarek i położnych, kucharzy oraz robotników budowlanych.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo śląskie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie śląskim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo śląskie
Liczba stron raportu: 77
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Izabela Sommer, Marcin Morawiec, Katarzyna Jakubczyk) oraz Urząd Statystyczny w Katowicach (Aneta Stachańczyk, Małgorzata Grotkowska, Anna Owczarek)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Zawody deficytowe w regionie
Opis raportu: Autorzy raportu zaobserwowali zmniejszenie rozdźwięku pomiędzy kwalifikacjami pracowników a potrzebami pracodawców, co zaowocowała mniejszą liczbą zawodów deficytowych. Nadal występują jednak zawody, w których trudno jest zapełnić braki kadrowe, np. lekarz i inne zawody medyczne, gdzie ciągle notuje się wzrost zapotrzebowania na nie, będący następstwem pandemii. W 2022 roku prognozuje się również większy popyt w zawodzie psychologa i psychoterapeuty. Ciągle poszukiwani są także pracownicy branży budowlanej oraz produkcyjnej (elektrycy, elektromechanicy, spawacze, ślusarze, pracownicy fizyczni).

 

Barometr zawodów 2022 – województwo świętokrzyskie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie świętokrzyskim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo świętokrzyskie
Liczba stron raportu: 62
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Justyna Katra, Joanna Barwinek, Anna Jastrzębska, Paweł Maj)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Zmiana zapotrzebowania na pracowników według powiatów
Opis raportu: Województwo świętokrzyskie notuje największy ubytek ludności w całym kraju. Bieżące prognozy pokazują wzrost udziału zawodów deficytowych, a spadek zrównoważonych i nadwyżkowych. Największe braki występują w budownictwie (11 zawodów), branży medyczno-opiekuńczej (6), przetwórstwie metali (4), transporcie i gospodarce magazynowej (4) oraz edukacji (3). Nadwyżka dotyczy ekonomistów, pedagogów, pracowników biur podróży i obsługi turystycznej, specjalistów administracji publicznej i specjalistów technologii żywności i żywienia.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo warmińsko-mazurskie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie warmińsko-mazurskim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo warmińsko-mazurskie
Liczba stron raportu: 60
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy W Olsztynie na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Ewelina Rubacka, Patrycja Wojciechowska-Wachuła)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Grupy zawodów deficytowych
Opis raportu: W województwie warmińsko-mazurskim dominują zawody zrównoważone (138). 24 zawody znalazły się w grupie profesji deficytowych, a 1 – nadwyżkowych. Ponownie największe szanse na zatrudnienie będą mieli przedstawiciele branży medycznej: ratownicy medyczni,  pielęgniarki i położne, lekarze. Poszukiwani są również pracownicy branży motoryzacyjnej, mechanicznej, finansowej. Trudności w znalezieniu pracy mogą spodziewać się ekonomiści – jedyny zawód nadwyżkowy województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo wielkopolskie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie wielkopolskim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo wielkopolskie
Liczba stron raportu: 66
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Anna Górna-Kubacka, Małgorzata Komasa, Marcelina Rybak)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Zapotrzebowanie na zawody
Opis raportu: Województwo wielkopolskie może poszczycić się najniższą stopą bezrobocia w Polsce. Rynek pracy w tym regionie pozostaje w dobrej kondycji, pomimo sytuacji pandemicznej. W Wielkopolsce nie wstępują zawody nadwyżkowe, przeważają zawody zrównoważone ( w liczbie 109), a profesje deficytowe stanowią ponad 30% (47).  Największy kryzys kadrowy można zaobserwować w oświacie. Deficyty odnotowano również w branży medycznej, budowlanej i transportowej. Odczuwalny jest także niedobór pracowników służb mundurowych.

 

Barometr zawodów 2022 – województwo zachodniopomorskie

Temat przewodni raportu: Krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w województwie zachodniopomorskim.
Wielkość próby: Zależna od badania
Odbiorcy raportu: Pracodawcy i pracownicy
Raport krajowy / zagraniczny: Krajowy (wojewódzki)
Język raportu: PL
Link do raportu: Barometr zawodów 2022 - województwo zachodniopomorskie
Liczba stron raportu: 70
Autor raportu: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na zlecenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Andrzej Świeboda, Marta Sapińska)
Rok wydania raportu: 2022
Raport cykliczny: Tak
Subiektywnie polecany art.: Przyczyny trudności w pozyskiwaniu pracowników
Opis raportu: W województwie zachodniopomorskim prognozuje się deficyty w 37 grupach zawodowych, 124 zawody zaliczono do profesji zrównoważonych. Nie ma zawodów nadwyżkowych. Najliczniejszą branżą notującą braki jest sektor budowlany oraz edukacyjny. Niedobory pracownicze występują także w branżach: gastronomicznej, produkcyjnej i medycznej.