Polenergia Fotowoltaika S.A.

https://www.polenergia.pl/

700

Aktualne oferty pracy

Profil firmy / dzia艂u handlowego Polenergia Fotowoltaika S.A.

 

Jakie produkty / us艂ugi dostarcza Polenergia Fotowoltaika?

Zajmujemy si臋 艣wiadczeniem kompleksowych us艂ug w zakresie bran偶y OZE. W swojej ofercie posiadamy instalacje fotowoltaiczne, pompy ciep艂a, 艂adowarki do aut elektrycznych oraz carporty. Wspó艂pracujemy wy艂膮cznie z najlepszymi i sprawdzonymi firmami, aby zagwarantowa膰 jako艣膰 i bezpiecze艅stwo naszych realizacji. W艣ród naszych partnerów s膮 tacy producenci, jak Jinko, Growatt, SolarEgde, Nibe czy Wallbox.

Aktualnie zatrudniamy blisko 600 osób, dzi臋ki którym kilkana艣cie tysi臋cy klientów rocznie staje si臋 szcz臋艣liwymi posiadaczami instalacji fotowoltaicznych. Obszar sprzeda偶y jest najwa偶niejsz膮 cz臋艣ci膮 naszej organizacji. Aktualna liczba naszych doradców stanowi niemal po艂ow臋 ca艂ego sk艂adu osobowego firmy, dlatego te偶 ich praca i ci膮g艂y rozwój maj膮 dla nas ogromne znaczenie. Struktura sprzeda偶y w naszej organizacji sk艂ada si臋 z sieci B2C oraz B2B. W ramach naszej grupy posiadamy tak偶e rozwini臋t膮 sie膰 partnersk膮, licz膮c膮 niemal 300 osób.

Nasi doradcy ka偶dego dnia docieraj膮 do klientów ró偶nymi kana艂ami. Obs艂ugujemy zarówno segment klientów indywidualnych, jak i biznesowych bez wzgl臋du na bran偶臋 czy wielko艣膰 firmy. To, co wyró偶nia nas na rynku to pakiet us艂ug dodatkowych, jakie do艂膮czamy do naszych produktów. Po ka偶dej wykonanej przez nas instalacji odbywa si臋 obowi膮zkowy audyt, nasze produkty obj臋te s膮 gwarancj膮 oraz serwisem. Za dodatkow膮 op艂at膮 艣wiadczymy tak偶e us艂ug臋 monitoringu instalacji. Wszyscy nasi klienci mog膮 liczy膰 na rzeteln膮 opiek臋 posprzeda偶ow膮 oraz pomoc w rozwi膮zywaniu bie偶膮cych technicznych niuansów.

 

 

Jak zorganizowany jest proces sprzeda偶y?

Proces sprzeda偶y w Polenergia Fotowoltaika rozpoczyna si臋 w momencie pozyskania leadów, o które dba nasz dzia艂 marketingu. W strukturze funkcjonuje Dzia艂 Wsparcia Sprzeda偶y, w którym nasi konsultanci umawiaj膮 spotkania z klientami dla naszych doradców. Wielk膮 uwag臋 skupiamy na tym, by nasi doradcy ka偶dego dnia mieli kalendarz wype艂niony po brzegi. Jest to te偶 pierwsza linia kontaktu z klientem, kiedy zbierany jest wst臋pny wywiad dotycz膮cy specyfikacji domu oraz potrzeb u偶ytkownika.

 

Nasi doradcy docieraj膮 do klientów na terenie ca艂ej Polski. Mamy rozbudowan膮 siatk臋 sprzeda偶y. W ka偶dym województwie dzia艂a zespó艂 sk艂adaj膮cy si臋 z managera oraz kilkunastu doradców. Ka偶dy z nich odpowiada za przypisany do niego obszar. Spotkania odbywaj膮 si臋 w niedalekiej od siebie odleg艂o艣ci, tak by doradca nie musia艂 pokonywa膰 zb臋dnych kilometrów. Finalizacja sprzeda偶y odbywa si臋 najcz臋艣ciej podczas pierwszego spotkania, aczkolwiek do ca艂kowitego zamkni臋cia zlecenia, nasz doradca opiekuje si臋 klientem i jest z nim w ci膮g艂ym kontakcie.

 

Jakie narz臋dzia informatyczne wspieraj膮 handlowca w codziennej pracy?

Nasi doradcy korzystaj膮 z bardzo wygodnej aplikacji SalesBook, w której przygotowuj膮 spersonalizowane oferty ju偶 podczas spotkania z klientem. To w niej tak偶e maj膮 na bie偶膮co aktualizowany kalendarz ze spotkaniami. Bie偶膮ca komunikacja z pozosta艂ymi obszarami w firmie odbywa si臋 przez specjalnie utworzone kana艂y wewn臋trzne. Wszystkie dane sprzeda偶owe zbierane i przechowywane s膮 w naszych bazach danych, z których kilkakrotnie w ci膮gu dnia nasi analitycy generuj膮 raporty obrazuj膮ce wyniki pracy, z uwzgl臋dnieniem instalacji sprzedanych, jak i sfinansowanych.

 

 

Jaka jest wielko艣膰 oraz struktura zespo艂u sprzeda偶y?

Zespo艂y sprzeda偶owe wszystkich kana艂ów rozproszone s膮 na terenie ca艂ej Polski. W ka偶dym województwie kilkunastoosobowym zespo艂em doradców kieruje manager regionalny. Jest on odpowiedzialny przede wszystkim za wynik ca艂ego zespo艂u, bie偶膮ce motywowanie, a tak偶e przygotowywanie planów sprzeda偶owych oraz raportowanie wyników pracy. W ramach g艂ównych zada艅 doradcy techniczno-handlowego le偶y przede wszystkim kompetentna obs艂uga klienta. Ka偶dy nasz doradca przechodzi te偶 szkolenie wst臋pne i na bie偶膮co uzupe艂nia swoj膮 wiedz臋, tak, by zosta膰 ekspertem w dziedzinie OZE i móc odpowiedzie膰 na ka偶de pytanie zwi膮zane ze sprzedawanymi przez nas produktami oraz us艂ugami.

Nasi doradcy to nasza wizytówka na zewn膮trz firmy, dlatego te偶 bardzo wa偶ne jest dla nas to, aby godnie reprezentowali wizerunek naszej firmy. W zwi膮zku z tym ca艂y czas dbamy te偶 o wyposa偶enie naszych przedstawicieli w gad偶ety firmowe tj. logowane koszulki, kurtki, a tak偶e pakiet materia艂ów reklamowych w postaci ulotek, d艂ugopisów, notatników, teczek etc. Nasi doradcy mog膮 liczy膰 na pomoc ze strony innych komórek wspieraj膮cych. Na bie偶膮co do ich dyspozycji jest dzia艂 projektowy, który udziela informacji o projekcie instalacji, dzia艂 realizacji, który koordynuje prac臋 naszych ekip monta偶owych, dzia艂 umów i finansowania, który wspiera ich w kwestiach merytorycznych zwi膮zanych z zapisami w umowie oraz odpowiada na szczegó艂owe pytania dotycz膮ce form finansowania. Do ich dyspozycji pozostaje równie偶 dzia艂 prawny, który pomaga upora膰 si臋 z kwestiami formalnymi, a tak偶e dzia艂 administracji wspieraj膮cy ich w codziennej pracy.

 

Kto zarz膮dza zespo艂em sprzeda偶owym?

Na czele naszej sprzeda偶y stoi Kamil Sankowski, cz艂onek Zarz膮du ds. Sprzeda偶y. Odpowiada on nie tylko za sprzeda偶, ale równie偶 za produkty oraz wspó艂prac臋 z partnerami. Przed do艂膮czeniem do firmy, pe艂ni艂 funkcj臋 dyrektora sprzeda偶y w jednej ze spó艂ek nale偶膮cych do bran偶y OZE, z któr膮 zwi膮zany jest ju偶 od kilku lat. Kamil z wykszta艂cenia jest in偶ynierem technologii energii odnawialnej, a oprócz tego pe艂ni te偶 rol臋 cz艂onka Rady Wydzia艂u In偶ynierii Produkcji SGGW i Polskiego Stowarzyszenia Energii S艂onecznej. Ma za sob膮 ca艂膮 mas臋 wyst膮pie艅 na wydarzeniach bran偶owych, organizowanych przez najwi臋ksze uczelnie w Polsce, a tak偶e podcasty i wywiady zorganizowane przez polskie i zagraniczne media.

 

Kamil Sankowski

 

Jakie szkolenia sprzeda偶owe oferuje Polenergia Fotowoltaika i jak dba o rozwój handlowców?

Na starcie wspó艂pracy z Polenergi膮 Fotowoltaika ka偶dy nasz doradca czy manager sprzeda偶y przechodzi intensywne, 3-dniowe szkolenie wst臋pne. Nast臋pnie przez tydzie艅 pracuje w terenie pod czujnym okiem swojego prze艂o偶onego lub jednego z do艣wiadczonych kolegów z zespo艂u. Po tych pierwszych do艣wiadczeniach w pracy z klientem organizujemy tzn. jednodniowe szkolenia dogrywkowe, podczas których nasi nowi doradcy opowiadaj膮 o swojej pracy, analizuj膮 poszczególne przypadki, szlifuj膮 umiej臋tno艣ci negocjacyjne i technik sprzeda偶y.

Dodatkowo, ca艂y czas do dyspozycji naszych doradców pozostaj膮 nasi wewn臋trzni trenerzy, którzy w ka偶dym momencie ch臋tnie odpowiedz膮 na ich pytania i podpowiedz膮, jak sprzedawa膰 skutecznie oraz jakich narz臋dzi do tego u偶ywa膰. Warto doda膰, 偶e dla najlepszych sprzedawców organizowane s膮 tak偶e cykliczne szkolenia sprzeda偶owe prowadzone przez firm臋 zewn臋trzn膮. Tutaj nasi doradcy szkol膮 si臋 pod czujnym okiem trenerów z wieloletnim, mi臋dzynarodowym do艣wiadczeniem w sprzeda偶y. Zdobywaj膮 nowe umiej臋tno艣ci, ucz膮 si臋 najskuteczniejszych metod sprzeda偶y, negocjacji i budowania relacji z klientem, które pó藕niej mog膮 prze艂o偶y膰 na swoj膮 codzienn膮 prac臋. 

 

Jak wygl膮da potencjalna 艣cie偶ka awansu w strukturach sprzeda偶owych?

Nasza 艣cie偶ka kariery w strukturach sprzeda偶owych rozpoczyna si臋 od roli doradcy techniczno-handlowego. Pracownicy osi膮gaj膮cy ponadnormatywne wyniki przez kilka miesi臋cy awansuj膮 na specjalist臋 ds. sprzeda偶y. Kolejnym etapem jest stanowisko eksperta ds. sprzeda偶y. Ostatnim etapem jest pozycja managera regionu. Na nie wybierani s膮 najbardziej wyró偶niaj膮cy si臋 pracownicy, którzy nie tylko s膮 艣wietnymi sprzedawcami, ale tak偶e wykazuj膮 si臋 kompetencjami managerskimi. Doceniamy osoby z potencja艂em i dajemy im ogromne szanse na rozwój, a dzi臋ki temu, 偶e nasza firma tak szybko ro艣nie w si艂臋, w swojej strukturze mamy ju偶 kilkudziesi臋ciu managerów z ró偶nych sieci sprzeda偶y.

 

Jak zbudowany jest system wynagradzania handlowców?

Wynagrodzenie dla naszych si艂 sprzeda偶owych sk艂ada si臋 z dwóch cz臋艣ci – podstawy oraz prowizji. Wysoko艣膰 podstawy w zale偶no艣ci od stanowiska oraz sieci wynosi w granicach 3-5 tys.z艂. Nasi handlowcy dzia艂aj膮 jednak przede wszystkim na prowizjach, które potrafi膮 by膰 naprawd臋 imponuj膮ce, bo si臋gaj膮ce 30-40 tys.z艂. Wszyscy nasi doradcy, jak i kadra managerska zatrudnieni s膮 w oparciu o kontrakt B2B.

 

Jak w praktyce odbywa si臋 wdro偶enie osoby od dzia艂u sprzeda偶y?

Swoj膮 przygod臋 z Polenergi膮 Fotowoltaika ka偶dy doradca rozpoczyna od intensywnego, 3-dniowego szkolenia wst臋pnego w siedzibie naszej firmy. W ci膮gu tylko kilku dni, nasi wykwalifikowani trenerzy szkol膮 z najskuteczniejszych technik sprzeda偶y, mówi膮 o komunikacji i budowaniu relacji z klientem, a tak偶e k艂ad膮 nacisk na skuteczne zamykanie sprzeda偶y. Jest to te偶 moment, kiedy nowo pozyskani pracownicy dowiaduj膮 si臋 wi臋cej o firmie, strukturze organizacyjnej, kulturze organizacyjnej. Oddzielna cz臋艣膰 szkolenia po艣wi臋cona jest naszej ofercie i produktom, jakie oferujemy, a tak偶e sposobach finansowania naszych us艂ug. Podczas szkolenia doradcy otrzymuj膮 narz臋dzia pracy i poznaj膮 aplikacj臋 Salesbook, na której pracuj膮 na co dzie艅 z klientem.

Po szkoleniu, ruszaj膮 na pierwsze umówione spotkania. W terenie najcz臋艣ciej towarzyszy im ich prze艂o偶ony. Po tygodniu wracaj膮 za艣 do nas z feedbackiem i odbywaj膮 szkolenie tzw. dogrywkowe. Razem z naszymi szkoleniowcami analizuj膮 dotychczas odbyte spotkania, trudno艣ci z jakimi si臋 zmierzyli, podkre艣laj膮 mocne i niweluj膮 s艂abe strony ich przypadków. Szlifuj膮 warsztat sprzeda偶owy, dodaj膮 argumentów, motywuj膮 do dzia艂ania. Na ich pomoc doradcy mog膮 liczy膰 oczywi艣cie nie tylko podczas szkolenia, ale w ka偶dej chwili, kiedy tego potrzebuj膮. Dodatkowym wsparciem ca艂y czas pozostaje tak偶e manager, który po艣wi臋ca swojemu zespo艂owi ca艂y swój dzie艅 pracy. W pierwszym etapie pracy organizuje tak偶e poranne telekonferencje motywuj膮ce do dzia艂ania, udzielaj膮c niezb臋dnych wskazówek do odbycia jak najlepszych jako艣ciowo spotka艅.

 

 

Jak przebiega proces rekrutacji?

Proces rekrutacji rozpoczyna si臋 od weryfikacji i analizy nades艂anych aplikacji. Nast臋puje wst臋pna selekcja i kontakt z wybranymi kandydatami wpisuj膮cymi si臋 profil, jakiego poszukujemy. Wtedy nast臋puje kontakt telefoniczny. Podczas tej pierwszej rozmowy pracownicy rekrutacji dokonuj膮 wst臋pnego wywiadu. Dopytuj膮 o dotychczasowe do艣wiadczenie kandydata, jego motywacj臋 oraz dlaczego chce rozpocz膮膰 z nami wspó艂prac臋. Od samego pocz膮tku bierzemy pod uwag臋 potencja艂 naszych rozmówców – poszukujemy prawdziwych talentów sprzeda偶owych.

Po krótkim wywiadzie telefonicznym, kandydatów spe艂niaj膮cych nasze oczekiwania zapraszamy do kolejnego etapu, czyli wideokonferencji. W tym spotkaniu oprócz przedstawiciela dzia艂u HR bierze udzia艂 tak偶e przysz艂y prze艂o偶ony. Podczas niego nast臋puje poznanie kandydata. Pojawia si臋 przestrze艅 na dok艂adniejsze opisanie swoich dotychczasowych do艣wiadcze艅. Jest to te偶 moment, kiedy druga strona ma szans臋 zada膰 pytania dotycz膮ce stanowiska czy firmy, a tak偶e pozna膰 swojego przysz艂ego prze艂o偶onego. Dodatkowo, przy rekrutacjach na wybrane stanowiska kompetencje kandydatów weryfikowane s膮 poprzez przeprowadzenie testów osobowo艣ci. Wszystko po to, by jak najlepiej pozna膰 naszych pracowników i dopasowa膰 ich do specyfiki danej sieci sprzeda偶owej.

Proces rekrutacji w Polenergia Fotowoltaika, mimo, 偶e sk艂ada si臋 kilku etapów jest procesem bardzo dynamicznym. Kontaktujemy si臋 z kandydatami najszybciej jak to mo偶liwe, najcz臋艣ciej do 24h od momentu z艂o偶enia aplikacji. Nad szybk膮 reakcj膮 na zg艂oszenia czuwa nasz do艣wiadczony, kilkuosobowy zespó艂 rekrutacyjny, stricte specjalizuj膮cych si臋 w rekrutacjach sprzeda偶owych. Po ka偶dym etapie kontaktujemy si臋 z kandydatami i udzielamy rzetelnej informacji zwrotnej, za艣 najlepszych zapraszamy do wspó艂pracy.