JET STAR INTERNATIONAL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

https://jetstar.company/

15

Aktualne oferty pracy

Handlowiec ze znajomością jęz. niemieckiego

Podstawa: Nieujawniona
Baza kontaktów
Pensja podstawowa
Nieujawniona
Baza kontaktów

Handlowiec ze znajomością jęz. angielskiego

Podstawa: Nieujawniona
Baza kontaktów
Pensja podstawowa
Nieujawniona
Baza kontaktów

Handlowiec ze znajomością jęz. szwedzkiego

Podstawa: Nieujawniona
Pensja podstawowa
Nieujawniona

Handlowiec ze znajomością jęz. polskiego

Podstawa: Nieujawniona
Baza kontaktów
Pensja podstawowa
Nieujawniona
Baza kontaktów

Handlowiec ze znajomością jęz. hiszpańskiego

Podstawa: Nieujawniona
Pensja podstawowa
Nieujawniona