Kancelaria Prawniczo-Brokerska ADVERSUM Sp贸艂ka z o.o.

https://adversum.pl/

35

Aktualne oferty pracy

Profil firmy / dzia艂u handlowego Kancelaria Prawniczo-Brokerska ADVERSUM Sp贸艂ka z o.o.

Jakie produkty / us艂ugi dostarcza Adversum?

Kancelaria Prawniczo Medyczna Adversum sp. z o.o. funkcjonuje na polskim rynku od dwudziestu lat. Kancelaria jest brokerem ubezpieczeniowym oraz reprezentuje osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, w pracy oraz w rolnictwie. Naszym produktem, który jest oferowany za po艣rednictwem sieci sprzeda偶y jest us艂uga obs艂ugi prawnej i merytorycznej szkód wynikaj膮cych z odpowiedzialno艣ci cywilnej sprawcy. Ponadto w ramach naszej wspó艂pracy z Instytutem Medycyny Interwencyjnej proponujemy us艂ug臋 koordynacji procesu leczenia. Po艂膮czenie tych dwóch us艂ug daje mo偶liwo艣膰 naszym klientom jednoczesnej obs艂ugi szkody i uzyskanie stosownych odszkodowa艅 wraz ze wsparciem merytorycznym przy ustalaniu odpowiedzialno艣ci sprawcy oraz leczenia z pomini臋ciem kolejek w lecznictwie finansowanym w ramach NFZ.

Ponadto obs艂ugujemy szkody maj膮tkowe. Nasz膮 specjalizacj膮 w szkodach maj膮tkowych s膮 szkody w budynkach i budowlach prywatnych i firmowych, b臋d膮ce skutkiem po偶aru, powodzi czy huraganu. Obs艂ugujemy odmowy wyp艂at z polis zawieranych przez poszkodowanych, cz臋艣ciowych niedop艂at czy dokonujemy analizy wyliczenia wyp艂at odszkodowa艅.

 

 

Jak zorganizowany jest proces sprzeda偶y?

Handlowcy w terenie sami organizuj膮 sobie dost臋p do potencjalnych klientów, poprzez akcje marketingowe i pozyskiwanie, w sposób zgodny z prawem i etyk膮, Osób Polecaj膮cych maj膮cych dost臋p do potencjalnych klientów. Ponadto Sprzedawcy otrzymuj膮 leady z dzia艂a艅 marketingowych prowadzonych bezpo艣rednio przez central臋 firmy.

Dzia艂amy zgodnie z przepisami RODO i kontakty z klientami opieraj膮 si臋 o zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Jaki narz臋dzia wspieraj膮 handlowca w pracy?

W Adversum funkcjonuje program obs艂ugowy CRM, dost臋pny dla sieci sprzeda偶y. Pomaga on monitorowa膰 przebieg likwidacji szkody pozyskanych klientów.

 

Jakie szkolenia sprzeda偶owe oferuje firma i jak dba o rozwój handlowców?

Poszukujemy osób z posiadaj膮cych ju偶 do艣wiadczenie w sprzeda偶y, z tego powodu szkolenia stricte sprzeda偶owe s膮 szkoleniami od艣wie偶aj膮cymi wiedz臋 handlow膮.

Podstaw臋 stanowi膮 szkolenia, na których nasi wspó艂pracownicy poznaj膮 ofert臋 produktow膮, zapisy umów, które b臋d膮 oferowali naszym potencjalnym klientom oraz szkolenia z podstaw prawnych, o które s膮 oparte nasze us艂ugi. S膮 to mi臋dzy innymi szkolenia z zakresu prawa cywilnego, dotycz膮cego odpowiedzialno艣ci cywilnej na zasadzie winy i ryzyka.

 

 

Jak wygl膮da potencjalna 艣cie偶ka awansu w strukturach sprzeda偶owych?

Osoba Polecaj膮ca, która wyka偶e swoj膮 skuteczno艣膰 i ch臋膰 rozwoju mo偶e awansowa膰 na pozycj臋 Koordynatora.
Koordynator po osi膮gni臋ciu poziomu prowizyjnego 35% zostaje Dyrektorem Sprzeda偶y, a w takiej sytuacji Dyrektor Sprzeda偶y awansuje na Regionalnego Dyrektora Sprzeda偶y.

 

Jak jest zorganizowany system wynagradzania handlowców?

Wynagrodzenie naszych wspó艂pracowników co do zasady jest wynagrodzeniem prowizyjnym i najbardziej optymalna jest wspó艂praca B2B. Niemniej wiemy, 偶e pocz膮tkowo trudno jest utrzyma膰 si臋 z prowizji, wi臋c w oparciu o biznes plan i wzajemne uzgodnienia przewidujemy wynagrodzenie przej艣ciowe na okres do 6 miesi臋cy dla Dyrektorów i Koordynatorów. W okresie wyp艂acania tego wynagrodzenia, przewidziane jest tak偶e refinansowanie kosztów u偶ytkowania w艂asnego samochodu do celów s艂u偶bowych. Po tym okresie dostarczamy s艂u偶bowe auto wraz z kart膮 paliwow膮.

Prowizja nale偶na Dyrektorowi to 35% przychodu netto Adversum. Prowizja Koordynatora zaczyna si臋 od 25% i po uzyskaniu konkretnej ilo艣ci spraw, zostaje zwi臋kszona do 30 i 35%.
Wyp艂ata dla Dyrektora to ró偶nica pomi臋dzy 35% a prowizj膮 nale偶n膮 Koordynatorowi. Po osi膮gni臋ciu przez Koordynatora poziomu 35% Dyrektor zyskuje dodatkow膮 nad prowizj臋 z tego Koordynatora w wysoko艣ci 5%.
Dla Dyrektora i Koordynatora wyp艂acamy tak偶e zaliczki w wysoko艣ci zale偶nej od wielko艣ci pozyskanej sprawy.
Zaliczki i prowizje wyp艂acamy tak偶e wraz z wyp艂at膮 wynagrodzenia przej艣ciowego.
Osoby Polecaj膮ce otrzymuj膮 wynagrodzenie gotówkowe za pozyskan膮 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych oraz za podpisan膮 umow臋 (150 z艂 za zgod臋 oraz dodatkowo 350 z艂 za umow臋).