Timac Agro Polska sp. z o.o.

https://pl.timacagro.com/

117

Aktualne oferty pracy

Specjalista ds. uprawy warzyw

Podstawa: Nieujawniona
Samoch贸d Baza kontakt贸w Profil dzia艂u handlowego
Pensja podstawowa
Nieujawniona
Samoch贸d Baza kontakt贸w

Regionalny Dyrektor Sprzeda偶y

Podstawa: Nieujawniona
Samoch贸d Baza kontakt贸w Profil dzia艂u handlowego
Pensja podstawowa
Nieujawniona
Samoch贸d Baza kontakt贸w
Pensja podstawowa
Nieujawniona
Samoch贸d Baza kontakt贸w

Profil firmy / dzia艂u handlowego Timac Agro Polska sp. z o.o.

 

Jakie produkty / us艂ugi dostarcza Timac Agro Polska

Timac Agro Polska to firma handlowa dzia艂aj膮ca w bran偶y rolniczej, nale偶膮ca do francuskiej grupy kapita艂owej Roullier. G艂ównym obszarem naszej dzia艂alno艣ci jest dostarczanie innowacyjnych rozwi膮za艅 zwi膮zanych z od偶ywianiem ro艣lin i zwierz膮t na rzecz zrównowa偶onego rolnictwa. Naszym niew膮tpliwym atutem jest fakt, i偶 w produkcji nawozów i produktów zootechnicznych wykorzystujemy naturalne, aktywne moleku艂y pozyskiwane z alg morskich. Jest to efekt wieloletnich bada艅 naszych specjalistów z dzia艂u R&D, który jest podstaw膮 naszej dzia艂alno艣ci.

Gama specjalistycznych produktów oferowanych przez Timac Agro Polska zosta艂a przygotowana z zachowaniem najwy偶szej jako艣ci, bezpiecze艅stwa oraz w trosce o 艣rodowisko naturalne.

W Polsce Timac Agro dzia艂a od 2005 roku stawiaj膮c na doradztwo, innowacj臋 i partnerstwo. Ka偶dego dnia nasz zespó艂 dociera do producentów w ca艂ym kraju, pomagaj膮c sprosta膰 zmiennym wymaganiom rynkowym. Wspó艂praca z licznymi gospodarstwami jest dla nas 藕ród艂em sta艂ej motywacji w poszukiwaniu nowych rozwi膮za艅, s艂u偶膮cym polskim producentom.

 

Onboarding – jak wygl膮da wdro偶enie nowego pracownika?

Zdajemy sobie spraw臋, 偶e zmiana pracy to dla ka偶dej osoby sytuacja stresuj膮ca, dlatego ju偶 od pocz膮tku dbamy o komfort i dobre samopoczucie naszych nowych pracowników.
Po podpisaniu dokumentów przekazujemy niezb臋dne do pracy narz臋dzia - telefon, komputer i samochód. Pierwsze 3 tygodnie pracy polegaj膮 na odbyciu szkolenia, które podzielone jest na cz臋艣膰 teoretyczn膮 i praktyczn膮 - w terenie.

Podczas ca艂ego procesu wdra偶any pracownik pozostaje pod opiek膮 swojego Regionalnego Dyrektora Sprzeda偶y, Product Managera oraz innych Specjalistów.

 

Czy rozpoczynaj膮c prac臋 Doradcy Techniczno-Handlowego musz臋 od pocz膮tku zbudowa膰 w艂asn膮 baz臋 klientów?

Po rozpocz臋ciu wspó艂pracy otrzymasz od nas rozbudowan膮 baz臋 gospodarstw z Twojego, dedykowanego terenu.