Rynek pracy Czym jest zadaniowy system czasu pracy? Poznaj jego wady i zalety!

Czym jest zadaniowy system czasu pracy? Poznaj jego wady i zalety!

Czym jest zadaniowy system czasu pracy?

Zadaniowy system pracy to taki sposób pracy, gdzie pracownik rozliczany jest z wykonania powierzonych zadań, a nie z czasu, jaki poświęcił na ich wykonanie.

Na czym dokładniej polega zadaniowy czas pracy? Zazwyczaj pracownik nie jest ograniczony miejscem wykonywania pracy ani sztywnymi ramami czasu pracy, lecz jego celem jest dowiezienie odpowiedniego rezultatu. Najczęściej osoby pracujące w ramach zadaniowego czasu pracy mają dużą swobodę ustalania własnego harmonogramu, co pozwala w elastyczny sposób dostosowywać obowiązki zawodowe do życia prywatnego.

 

 

Zadaniowy system pracy a Kodeks Pracy

Kwestię zadaniowego systemu pracy reguluje Kodeks Pracy. W Art. 140. czytamy:

W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129.

Z kolei artykuł 129 mówi o tym, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, czyli pracownik w trybie zadaniowym powinien być w stanie wypełnić swoje zobowiązania w tym czasie.

Jak widać Kodeks Pracy dopuszcza możliwość pracy zadaniowej, a wszelkie kwestie dotyczące wykonania powierzonych obowiązków ustala pracodawca wraz z pracownikiem.

 

 

Jak rozliczać zadaniowy czas pracy?

Sposoby rozliczania zadaniowego czasu pracy mogą być różne, stanowią umowę między pracodawcą a pracownikiem i powinny być zawarte w regulaminie pracy.

Zadaniowy czas pracy można rozliczać w następujący sposób:

 1. Płatność za wykonane zadanie: zazwyczaj dotyczy to jakiś większych zleceń, np. wykonania grafik na stronę internetową firmy. Stawka szacowana jest na podstawie trudności zadania oraz wymagających od niego nakładów czasowych.
 2. Płatność za osiągnięte cele: czyli typowo prowizyjny sposób wynagradzania stosowany w sprzedaży. Pracodawca z pracownikiem ustalają różne progi i przyporządkowują do nich wysokość wynagrodzenia.
 3. Umowy stałe: pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę, w której znajdą się wszystkie zadania i obowiązki, zazwyczaj wykonywane cyklicznie co miesiąc i ustalić za nie stałą pensję. Oczywiście można rozliczać się także w systemie kwartalnym, a nawet rocznym.
 4. Podejście hybrydowe: również bardzo popularne w sprzedaży. Pracodawca oferuje pracownikowi podstawę oraz dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne w zależności od wypracowanych rezultatów.

 

 

W jakich zawodach sprawdzi się zadaniowy czas pracy?

Zadaniowy czas pracy idealnie sprawdzi się w zawodach, które nastawione są na osiągnięcie określonego rezultatu, a nie przepracowanie konkretnej ilości godzin (jak np. zawody związane z obsługą klienta, czyli wszelkie stanowiska urzędowe czy doradczo-usługowe w sklepach stacjonarnych).

Zadaniowy czas pracy sprawdzi się w następujących zawodach:

 1. Zawody kreatywne, czyli pracownicy których praca opiera się na generowaniu nowych, ciekawych pomysłów. W tej grupie znajdą się m.in. architekci, graficy, pisarze, kompozytorzy czy inni artyści. Elastyczny, zadaniowy czas pracy sprzyja wszelkim twórczym zajęciom, gdyż wymagają one od pracownika dużej kreatywności, a przecież wiadomo, że bycie kreatywnym cały czas czy przez określone 8h w ciągu dnia jest w zasadzie niemożliwe.
 2. Zawody techniczne, takie jak programiści lub inni specjaliści związani z branżą IT. Ich praca również polega na dostarczaniu określonych rozwiązań czy rozwiązywaniu problemów technicznych, więc w ich przypadku także dobrze sprawdzi się zadaniowy czas pracy.
 3. Freelancerzy, czyli pracownicy niezależni, samozatrudnieni, którzy szukają najczęściej zleceń na specjalnych portalach lub korzystając z systemu poleceń. Freelancing w ostatnim czasie znacznie zyskuje na popularności, ze względu na benefity w postaci elastycznego czasu pracy oraz możliwości pracy z dowolnego miejsca na ziemi. Z racji, że freelancerzy często podejmują się pojedynczych zleceń często spotykany jest zadaniowy czas pracy, tzn. że freelancer rozlicza się z klientem za określoną usługę, a nie czas jaki poświęcił na jej wykonanie.
 4. Specjaliści sprzedaży, lecz im poświęcimy osobny paragraf.

 

 

Zadaniowy czas pracy w sprzedaży

Przedstawiciel handlowy czy specjalista ds. sprzedaży to kolejne zawody, w których pracodawca rozlicza pracownika na podstawie osiągniętych rezultatów, a w tym wypadku konkretnie realizacji założonego planu sprzedażowego.

Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy w sprzedaży jest jak najbardziej możliwe i może znacznie wspomóc motywację handlowców. Warunkiem brzegowym powodzenia tego przedsięwzięcia jest ustalanie realistycznych miesięcznych celów. Pracodawca powinien mieć na uwadze fakt, że praca w sprzedaży to nie tylko finalizacji transakcji, ale mnóstwo zadań około sprzedażowych, które mają wpływ na wyniki, zaczynając od prospectingu, a kończąc na opiece posprzedażowej. Z tego powodu ustalanie wyniku znacznie ponad możliwości handlowca może mieć zupełnie odwrotny efekt, niż ten, którego spodziewa się pracodawca.

Warto wspomagać również handlowców odpowiednimi szkoleniami. Uzupełnienie braków może także pozytywnie wpłynąć na zwiększenie wydajności pracy. Nie wiesz jak zdiagnozować obszary wymagające poprawy? Sprawdź usługę Bezpieczny Dział Handlowy i zweryfikuj poziom 18 najważniejszych kompetencji, które sprzedają. Bezpieczny Dział Handlowy pozwoli szczegółowo określić Ci, jakie cechy warto rozwijać, czyli w jakim obszarze szkoleń szukać.

 

Sprawdź oferty pracy w sprzedaży 👇 

Doradca klienta [Małopolskie]

Podstawa: Nieujawniona
Pensja podstawowa
Nieujawniona

Doradca Klienta

Podstawa: Nieujawniona
Pensja podstawowa
Nieujawniona

Doradca Klienta - Umowa zlecenie

Podstawa: Nieujawniona
Pensja podstawowa
Nieujawniona

 

 

Ewidencja czasu pracy w zadaniowym czasie pracy

Ewidencja czasu pracy jest dokumentem obowiązkowym również dla pracowników wykonujących pracę w ramach zadaniowego czasu pracy. Choć zadaniowy czas pracy polega na rozliczaniu pracowników z wykonywanych zadań, a nie z godzin pracy, nie zmienia to faktu, że pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcy o swojej nieobecności w danym dniu. Ewidencja służy również rozliczaniu urlopów czy zwolnień.

Ewidencja czasu pracy w przypadku zadaniowego systemu pracy nie musi zawierać tradycyjnej listy obecności. Dla pracowników mogłaby być szczególnie uciążliwe przyjeżdżanie do biura, tylko po to, by złożyć swój podpis na liście. W tej sytuacji warto rozważyć ewidencjonowanie pracy w systemie online, a w tradycyjnej formie sprawdzi się również uproszczona ewidencja czasu pracy (bez określania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy).

 

 

Nadgodziny w zadaniowym systemie czasu pracy

Ze względu na zadaniowy tryb pracy udowodnienie wyrabiania nadgodzin może stanowić pewien problem dla pracownika. Przy takiej samej ilości obowiązków, jak w poprzednich miesiącach może być to pewnego rodzaju wyzwanie i pracownik powinien solidnie zastanowić się nad argumentacją.

Kiedy udowodnienie pracy w godzinach nadliczbowych jest łatwe?

 1. W sytuacji, gdy pracodawca zleca zadania dodatkowe, niezawarte w dotychczasowej umowie.
 2. W przypadku absencji chorobowej (lub urlopowej) pracownika, gdy pomimo to wykonał wszystkie swoje obowiązki.

 

 

Zalety pracy w systemie zadaniowym

Zadaniowy czas pracy niesie korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Po pierwsze pracownik wykonuje pracę bez zbędnej presji, z benefitem w postaci elastycznego czasu pracy i dużej swobody oraz autonomii. Często pracownicy mogący dowolnie zarządzać własnym czasem, są o wiele bardziej produktywni, niż Ci, którzy pracują w tradycyjnych godzinach 8-16. Za zadaniowy tryb pracy mogą być między innymi wdzięczne "sowy", czyli pracownicy, którym najlepiej pracuje się późnymi wieczorami.

Warto podkreślić, że to szczególnie dobre rozwiązanie dla pracowników, którzy wydajniej pracują na swoich własnych warunkach, a na zadania poświęcają mniej czasu, niż przeciętnie się na nie zakłada.

Pracownikom z pewnością łatwiej osiągnąć tzw. work life balance. Pracownicy są w stanie lepiej godzić obowiązki zawodowe ze sprawami prywatnymi.

W zadaniowym czasie pracy pracodawca zyskuje mocno zmotywowanego pracownika, zorientowanego na cel, któremu zależy na wypełnianiu własnych obowiązków. Dużym plusem wynikającym z elastyczności co do czasu i miejsca pracy jest oszczędność wynikająca z ograniczenia powierzchni biurowej firmy. Obecnie wiele przedsiębiorstw przerzuciło się na wynajem mniejszego metrażu lub pracuje w trybie tylko i wyłącznie zdalnym, więc zupełnie zrezygnowało z biura.

Zadaniowy system pracy też nierzadko wpływa na podniesienie atrakcyjności miejsca pracy.

 

 

Czy zadaniowy tryb pracy ma wady?

Jak każdy system, zadaniowy czas pracy również nie jest bez wad.

Zadaniowy czas pracy może generować dużą presję, z którą nie każdy jest w stanie sobie poradzić. Presja narzucana przez pracodawcę lub samego pracownika prowadzi do nadmiernego stresu, przemęczenia, negatywnego wpływu na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, a w efekcie do spadku wydajności pracy.

Dla niektórych pracowników, szczególnie rozliczanych za realizację konkretnych celów i osiąganie kolejnych progów, oznacza to brak stabilności finansowej. Wysokość sprzedaży nie jest zależna tylko i wyłącznie od umiejętności handlowca, ale także od chociażby sytuacji rynkowej czy świąt kalendarzowych (np. okres majówkowy-> klienci na urlopach -> mniejsza sprzedaż).

Część pracowników może mieć trudności w samodzielnym zarządzaniu czasem. Jeśli pracodawca liczy na obiecujące wyniki w zadaniowym trybie pracy, powinien najpierw się upewnić, czy pracownik posiada tę umiejętność.

 

 

Jak wprowadzić zadaniowy czas pracy w firmie?

Warto, by wprowadzenie zadaniowego systemu czasu było procesem stopniowym, przeprowadzonym "z głową". Jako pracodawca powinieneś rozpocząć od analizy dotychczasowych działań i efektów, jakie przynosi praca w trybie godzinowym. Zidentyfikuj obszary, w których praca zadaniowa może sprawdzić się znacznie lepiej.

Włącz pracowników do procesu decyzyjnego. Otwarcie porozmawiaj z nimi, co myślą o systemie zadaniowym. Jakie widzą korzyści, a jakie zagrożenia. Wypracujcie konkretne cele, jakie ma przynieść zmiana systemu pracy.

Podczas zmiany zapewnij pracownikom pełne wsparcie. Zadbaj o to, by nowe umowy były jasne i zrozumiałe. Jeśli tego wymaga sytuacja, wspomóż pracowników odpowiednimi szkoleniami, np. z zakresu zarządzania własnym czasem.

Pomyślcie o nowych narzędziach albo ewolucji używania obecnych, które pomogą Wam w czasie wykonywania pracy zadaniowej.

Okres wdrażania powinien obejmować również stałe monitorowanie wyników i ocenę osiągnięć oraz doskonalenie procesów w oparciu o rezultaty oraz feedback pracowników.

 

 

Podsumowanie

Podsumowując, zadaniowy tryb pracy jest elastycznym modelem organizacji czasu pracy, w którym pracownicy skupiają się na osiąganiu określonych celów i wyników, zamiast na tradycyjnym rozliczaniu przepracowanych godzin. Kluczowymi cechami tego modelu są elastyczność, motywacja do osiągania celów, orientacja na wyniki oraz autonomia w zarządzaniu czasem pracy.

Zadaniowy system czasu pracy może okazać się ciekawym pomysłem dla pracowników sprzedaży, pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie umiejętności i nie są rozliczani tylko i wyłącznie z wykonania planu sprzedaży, ale również z innych celów zmierzających do osiągnięcia wyniku sprzedaży, np.: ilość wykonanych spotkań sprzedażowych, ilość wysłanych ofert itp.

Jeśli zdecydujesz się na wdrożenie zadaniowego czasu pracy w Twojej firmie, miej na uwadze zdanie pracowników oraz dokładny monitoring osiąganych rezultatów.

 

 

---

 Jesteś pracodawcą i szukasz perełek sprzedażowych?

Zamów konsultację telefoniczną podczas której omówimy Twój proces rekrutacji i podpowiemy:

 • Jak obniżyć koszty rekrutacji pracowników do działu handlowego / sprzedaży.
 • Co zrobić, aby otrzymywać trafione CV.
 • Jak napisać ogłoszenie o pracę budzące podziw i zainteresowanie kandydatów.
 • Jak ocenić czy wybrany kandydat będzie realizował plan sprzedaży.
 • Jak zbadać kompetencje pracowników działu sprzedaży i zaplanować ich rozwój.

 

 

 Jesteś pracownikiem i szukasz pracy w sprzedaży?

Załóż darmowe konto pracownika, dodaj swoje CV i aplikuj jednym kliknięciem!

 • Oferty pracy dopasowane do Twoich potrzeb.
 • Dostęp online do Twojego aktualnego CV.
 • Dostęp do statystyk ofert pracy na które aplikowałeś.