Biznes Efektywność pracowników Covid-19

Czy efektywność pracowników w czasie pandemii koronawirusa Covid-19 spadła?

Efektywność pracowników to jeden ze składników sukcesu firmy. Poprzez efektywność pracy rozumiemy jak najbardziej produktywne wykorzystanie czasu i zasobów, które posiadamy po to, aby nasz wkład pracy przyniósł danej organizacji jak największe zyski. Inaczej mówiąc to skuteczna praca nastawiona na osiąganie celów firmy doprowadza do jej długofalowego rozwoju. Istnieje wiele czynników wpływających na efektywność między innymi:

  • ergonomia, czyli zapewnienie odpowiednich warunków w miejscu pracy, które mają minimalizować ryzyko wypadków podczas wykonywania obowiązków,
  • motywacja pracowników to proces mający na celu wzbudzić w pracownikach motywacje i zaangażowanie do wykonywanej pracy, podejmowanie działań zachęcających do podnoszenia kwalifikacji oraz wzbudzenie satysfakcji z pracy,
  • komunikacja i współpraca, szybki dostęp do klarownych informacji jest szczególnie pomocny w wykonywaniu zadań i obowiązków, usprawniona komunikacja może okazać się pomocna w zaufaniu i efektywnej pracy pracowników,
  • zarządzanie czasem rozumiane jako zestaw czynników zewnętrznych, które mogą zaburzyć naszą pracę i pochłonąć nasz czas, który mógłby zostać produktywnie wykorzystany. Zatem umiejętne zarządzanie czasem własnym i pracowników rokuje powodzeniem firmy.

Oczywiście czynników jest znacznie więcej i wiele z nich jest nierozerwalnie związanych są z efektywnością.

Z początkiem pandemii COVID-19 wiele firm zmuszonych było przejść na pracę zdalną w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Bez wątpienia informacja o home office wzbudziła w wielu ludziach emocje i spowodowała lęk związany z obawą o technologię, z którą nie będą umieli sobie poradzić. Dodatkową obawę stanowiła motywacja do pracy, którą ciężko będzie w sobie odnaleźć, pracując, nie wychodząc z domu - bez otoczenia innych pracowników i kierowników. Zamknięte siedziby firm postawiły nowe wyzwania zarówno przed pracownikami, jak i pracodawcami.

 

Jak pandemia wpłynęła na sprzedaż i obsługę klienta?

Branża sprzedażowo-handlowa zmuszona była dostosować się do obecnej sytuacji. Niektóre firmy zmieniły swoją tradycyjną formę pracy na pracę zdalną, lecz nie dla wszystkich było to możliwe. W tym celu przedsiębiorstwa musiały szybko wdrożyć do swojej firmy nową strategię działania. Poza wprowadzeniem odpowiednich środków sanitarnych służących do dezynfekcji musiała zostać wprowadzona inna niż dotychczas, komunikacja z klientem. Pracownik powinien minimalizować niepotrzebną panikę klienta związaną z rozprzestrzeniającym się wirusem i wykonywać swoją pracę z nieco większą odpowiedzialnością, ale tak, aby klienci nie odczuwali zbędnych obaw. Ponadto wprowadzone zostały godziny dla seniorów, a praca personelu została wydłużona do późnych godzin nocnych. Co zatem z efektywnością pracownika sprzedażowego w tak trudnym czasie? Otóż można takich pracowników podzielić na dwa typy. Jedni cechują się wzmożoną aktywnością podczas wykonywania swoich obowiązków, a motywacji doszukują się w lęku przed utratą zatrudnienia. Drudzy zaś ze względu na zmiany warunków pracy, jakie nastąpiły i obawą o swoje zdrowie stracili chęć do efektywnej pracy i wykonują ją tylko z myślą o wynagrodzeniu.

Niektóre podmioty związane ze sprzedażą umiejętnie dostosowały się do panujących okoliczności i wprowadziły możliwość e-handlu, czyli sprzedaży za pośrednictwem internetu ( e-commerce). Jak się okazuje, zdecydowana większość ludzi chętnie korzysta z tego typu usługi. E-commerce w dobie pandemii zaczął cieszyć się coraz większą popularnością. Według raportu „Logistyka i Mobilność w okresie pandemii COVID-19” opracowanego przez Open Eyes Economy Summit i Gap niektóre segmenty handlu internetowego odnotowały wzrost przesyłek przewyższający 100%. Ludzie nie tylko zmuszeni zostali do dokonywania zakupów w sieci, ale także zaczęli preferować i dostrzegać wygodę tego typu zakupów. Co za tym idzie, rośnie nie tylko przychód firm, ale także liczba zatrudnionych osób do takiej formy pracy.

 

Zastanówmy się jednak czy zdalnie musi oznaczać gorzej?

Z badań Gi Grupon i Grafton Recruitment wynika, że 44,17% pracowników uznało, że ich efektywność podczas pracy zdalnej nie spadła, a średnio 19,38% pracowników twierdzi, że są bardziej efektywni niż zwykle w miejscu pracy. Wyniki badań pokazują, że home office wcale nie okazał się tak niesprzyjający, jak myśleli pracownicy, zanim doświadczyli tego w praktyce.

Zmiana sposobu komunikacji pracowników z klientami nie wpłynęła tak drastycznie na efekty. Pracownicy zaczynają dostrzegać zalety pracy z domu i nie narzekają na swoje zaangażowanie.

Home office to nie tylko zmiana miejsca pracy, ale również sposobu organizacji, zarządzania czasem i wykonywania zadań. Kierownicy i managerowie, aby zapewnić swoim pracownikom komfort pracy w domowych warunkach, powinni udostępnić dostęp do przydatnych urządzeń oraz narzędzi do komunikacji. Sprawnie funkcjonująca komunikacja i szybki przepływ informacji pozwala na wydajną pracę. W przypadku pracy zdalnej kierownicy muszą szczególnie kontrolować efektywność i rezultaty pracy swoich pracowników, ponieważ nie mają nad nimi bezpośredniej kontroli. Praca w okresie pandemii COVID-19 wymaga dużej cierpliwości i dostosowania się do panujących zmian, aby móc minimalizować straty i znaleźć korzyści zarówno dla pracodawców, pracowników, jak i klientów. Gdy strategia  działania jest dobrze obrana i zorganizowana, przepływ informacji jest dopracowany, a czas pracy przebiega efektywnie, firma może działać bez względu na niekomfortową sytuację krajową czy światową.

Być może niektóre przedsiębiorstwa dobrze funkcjonujące w warunkach domowych zrezygnują z tradycyjnej formy swojej działalności i otworzą się na pracę home office przyszłościowo.

---

Opublikuj ogłoszenie w naszym serwisie i przekonaj się,  jak można lepiej rekrutować osoby do działu sprzedaży: https://pracahandlowiec.pl/register