Praca w sprzedaży Podaż sercem rynku: zrozumienie mechanizmów podaży i jej wpływu na sprzedaż

Podaż sercem rynku: zrozumienie mechanizmów podaży i jej wpływu na sprzedaż

Co decyduje o ilości oferowanych produktów na rynku i dlaczego to ważne dla Twojego portfela? Podaż bezpośrednio wpływa na ceny i dostępność dóbr, których poszukujesz lub które sprzedajesz każdego dnia. Poznaj kluczowe mechanizmy podaży, które formują rynek i zrozum, jakie niosą ze sobą konsekwencje ekonomiczne.

 

 

Najważniejsze informacje

 • Podaż to ilość produktów lub usług oferowanych na rynku, której wielkość zależy od ceny - przy wyższej cenie zazwyczaj wzrasta.
 • Różne czynniki, takie jak technologia, koszty produkcji, regulacje prawne czy oczekiwania dotyczące cen, mają wpływ na podaż, mogąc przesunąć krzywą podaży.
 • Elastyczność podaży wskazuje, jak ilość oferowanych produktów reaguje na zmiany w cenie, a nadmiar lub niedobór podaży może prowadzić do znaczących zmian na rynku, w tym do gromadzenia zapasów lub wzrostu cen.

 

Czym jest popyt i podaż?

Podaż to ilość produktów lub usług oferowanych na danym rynku przez podmioty chcące i zdolne dostarczyć dany produkt w określonym czasie. Wielkość podaży jest bezpośrednio zależna od ceny, co jest zgodne z prawem popytu. Przy wyższej cenie producenci są skłonni zaoferować więcej produktów, co z kolei prowadzi do wzrostu podaży. Zgodnie z prawem popytu, wzrost ceny powoduje spadek popytu na dany produkt.

Popyt to ilość dobra, jaką konsument jest skłonny i zdolny kupić.

Równowaga między popytem, a podażą jest kluczowa w ekonomii rynkowej.

 

 

Prawo podaży w praktyce

Pewnie zauważyłeś, że wzrost cen, zwłaszcza gdy jest on wyraźny, często prowadzi do zwiększenia wielkości podaży. Dlaczego? Producenci są bardziej skłonni dostarczać większą liczbę dóbr z nadzieją na wyższe przychody.

Przykład? Jeśli cena wynajmu mieszkań wzrośnie, możemy zauważyć zwiększenie liczby oferowanych mieszkań na wynajem.

 

Sprawdź oferty pracy w sprzedaży 👇 

Doradca Klienta - Sklep RTV/AGD/IT

Podstawa: Nieujawniona
Pensja podstawowa
Nieujawniona

Doradca Klienta - Umowa zlecenie

Podstawa: Nieujawniona
Pensja podstawowa
Nieujawniona

Doradca klienta

Podstawa: Nieujawniona
Pensja podstawowa
Nieujawniona

 

Czynniki determinujące podaż

Na podaż wpływają różne czynniki, które mogą prowadzić do przesunięcia krzywej podaży.

Czynniki wpływające na podaż to:

 • Koszty produkcji i technologia

Postęp technologiczny, umożliwiający produkcję przy niższych kosztach, prowadzi do przesunięcia krzywej podaży w prawo, co oznacza większą dostępność towarów po tej samej cenie. Zmiana kosztów produkcji, takich jak zmiany cen surowców czy kosztów pracy, może prowadzić do przesunięcia krzywej podaży.

 • Warunki prawne i polityka państwa

Działania państwa, takie jak nakładanie podatków czy wymóg zdobycia pozwoleń na produkcję, mogą znacząco wpływać na podaż danego produktu, ograniczając liczbę sprzedawców na rynku. Podatki są przez firmy traktowane jako koszty, a wyższe koszty produkcji zmniejszają podaż danego produktu.

 • Oczekiwania dotyczące zmian cen

Jeśli producenci przewidują, że ceny ich produktów spadną w przyszłości, mogą zdecydować się na oferowanie mniejszej ilości towaru po obecnych cenach, aby zminimalizować potencjalne straty. Z drugiej strony, jeżeli przewidują wzrost cen, mogą zdecydować się na ograniczenie ilości towaru na rynku, by móc sprzedać go później za wyższe ceny.

 

 

Czynniki kształtujące wielkość popytu

Na wielkość popytu wpływają następujące czynniki:

 • ceny produktów - wzrost cen prowadzi do spadku popytu, a obniżenie ich do zwiększenia popytu.
 • dochody konsumentów - wzrost dochodów=wzrost popytu,
 • ceny substytutów - wysokie ceny powodują, że konsumenci szukają tańszych zamienników.
 • reklamy i promocje - skuteczne kampanie reklamowe zwiększają popyt,
 • ogólna sytuacja gospodarcza - np. wysokość inflacji czy bezrobocia,
 • dostępność kredytów - wzrost zdolności kredytowej również zwiększa popyt.

 

Krzywa popytu, a krzywa podaży - graficzna reprezentacja

Za pomocą krzywej popytu i podaży w graficzny sposób odzwierciedla się zależność pomiędzy ceną, a ilością danego dobra lub usługi.

Krzywa popytu jest malejąca, co oznacza, że w miarę wzrostu ceny, ilość popytu spada, a w miarę spadku ceny, ilość popytu rośnie. To odzwierciedla zasadę, że konsumenci zazwyczaj są skłonni kupować więcej, gdy ceny są niższe, a mniej, gdy ceny rosną.

Krzywa podaży jest rosnąca, co oznacza, że w miarę wzrostu ceny, ilość podaży rośnie, a w miarę spadku ceny, ilość podaży maleje. Producentom bardziej opłaca się dostarczać większe ilości dobra czy usługi, gdy ceny są wyższe.

 

 

Cena równowagi a podaż

Cena równowagi to cena, przy której ilość towaru, którą kupujący chcą kupić, jest równa ilości, którą sprzedawcy chcą sprzedać. Gdy popyt przewyższa podaż, zazwyczaj prowadzi to do wzrostu cen. Może to być spowodowane większym zapotrzebowaniem na produkty niż dostępność.

 

Elastyczność podaży – istota i znaczenie

Elastyczność cenowa podaży to miara, która określa, jak bardzo zmienia się wielkość podaży w odpowiedzi na zmiany cen. Elastyczność cenowa podaży znacząco różni się w zależności od branży.

 

Konsekwencje nadmiaru i niedoboru podaży

Nadmiar czy niedobór podaży na rynku mogą mieć poważne konsekwencje dla cen i dla sposobu, w jaki funkcjonuje rynek.

Podaż przewyższa popyt

Gdy podaż przewyższa popyt, dochodzi do nadprodukcji. Nadprodukcja skutkuje gromadzeniem się nadmiernych zapasów u producentów. Jeśli nie będą oni w stanie magazynować produktów, będą skłonni obniżyć cenę, by szybciej się ich pozbyć.

Popyt przewyższa podaż

Braki produktów wynikające z tego, że popyt przewyższa podaż, mogą prowadzić do wzrostu cen.

Warto tu wspomnieć również o tzw. efekcie spekulacyjnym . Efekt spekulacyjny ilustruje sytuację, w której konsumenci, oczekując wzrostu cen, zwiększają swoje zakupy, co może dodatkowo zaostrzyć problem niedoboru produktów.

Strategie zarządzania podażą w biznesie

Produkty stające się modne dzięki popularyzacji przez celebrytów mogą doświadczać zwiększenia podaży na rynku. Zarządzanie marketingowe, obejmujące analizę rynku oraz rozwój produktu, pozwala na skuteczne reagowanie na potrzeby klientów i wpływa na optymalizację podaży.

Wpływ globalizacji na podaż

Globalizacja umożliwia firmom dotarcie do nowych klientów na nowych rynkach, co znacząco wpływa na sposób działania producentów oraz na preferencje konsumentów.

Międzynarodowa wymiana handlowa zwiększa ryzyko dla łańcucha dostaw.

 

 

Podsumowanie

Pojęcie podaży odnosi się do ilości produktów lub usług, jakie producenci lub dostawcy są gotowi i zdolni dostarczyć na rynek przy określonych cenach w danym okresie czasu. Składniki podaży obejmują m.in. ilość dostępnych zasobów, technologię produkcji, koszty produkcji, a także oczekiwania co do przyszłych cen.

Znajomość mechanizmów popytu i podaży jest koniecznością podczas pracy w sprzedaży.

 

 

---

 Jesteś pracodawcą i szukasz perełek sprzedażowych?

Zamów konsultację telefoniczną podczas której omówimy Twój proces rekrutacji i podpowiemy:

 • Jak obniżyć koszty rekrutacji pracowników do działu handlowego / sprzedaży.
 • Co zrobić, aby otrzymywać trafione CV.
 • Jak napisać ogłoszenie o pracę budzące podziw i zainteresowanie kandydatów.
 • Jak ocenić czy wybrany kandydat będzie realizował plan sprzedaży.
 • Jak zbadać kompetencje pracowników działu sprzedaży i zaplanować ich rozwój.

 

 

 Jesteś pracownikiem i szukasz pracy w sprzedaży?

Załóż darmowe konto pracownika, dodaj swoje CV i aplikuj jednym kliknięciem!

 • Oferty pracy dopasowane do Twoich potrzeb.
 • Dostęp online do Twojego aktualnego CV.
 • Dostęp do statystyk ofert pracy na które aplikowałeś.