Praca w sprzedaży Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

PPK: co to jest?

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to system oszczędzania mający na celu zwiększenie zabezpieczeń emerytalnych. Pracownicze Plany Kapitałowe mają zachęcić pracowników do regularnego oszczędzania na emeryturę. Zgromadzone oszczędności zostaną wypłacone po osiągnięciu 60 roku życia uczestnika PPK.

 

 

Dla kogo jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe przeznaczone są dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (niezależnie od jej rodzaju), umowę o dzieło, na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

PPK obejmuje zarówno pracowników prywatnych, jak i państwowych.

Poza tym PPK może objąć:

 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub kółek rolniczych,
 • członków rad nadzorczych i uzyskujących wynagrodzenie z tego tytułu,
 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych albo pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

 

Sprawdź oferty pracy w sprzedaży 👇 

Doradca klienta

Podstawa: Nieujawniona
Pensja podstawowa
Nieujawniona

Doradca klienta- umowa zlecenie

Podstawa: Nieujawniona
Pensja podstawowa
Nieujawniona

Doradca Klienta - Praca sezonowa

Podstawa: Nieujawniona
Pensja podstawowa
Nieujawniona

 

Kto tworzy PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe tworzone są przez pracodawców i pracowników przy pomocy państwa.

 

Wpłaty na PPK

Pracownicy oraz pracodawcy wnoszą kwoty podstawowe (wynoszące odpowiednio 2% i 1,5% wynagrodzenia). Istnieje możliwość wpłacania kwot dodatkowych.

Pracownicy mogą liczyć na dopłatę roczną od Państwa (240 zł rocznie). W pierwszym roku dokonywania wpłat do PPK pracownicy otrzymają również wpłatę powitalną (250 zł jednorazowo).

 

 

Kto zarządza środkami z PPK?

Zarządzanie środkami z PPK pracodawca powierza wybranej instytucji finansowej. Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z pracownikami.

Na ten moment istnieje 17 instytucji finansowych oferujących zarządzanie PPK.

Ich pełną listę możesz sprawdzić na stronie moje.ppk.pl.

Są to m.in.:

 • Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • Generali Investmants Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

Czy PPK jest obowiązkowe dla pracowników?

Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolne dla pracowników, ale istnieje automatyczny zapis osób zatrudnionych przez pracodawcę. Innymi słowy, aby zrezygnować z udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych musisz złożyć pisemną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat u pracodawcy.

Co bardzo ważne, pracodawca co 4 lata ponawia Twój autozapis. Oznacza to, że jeśli wciąż nie zamierzasz dokonywać wpłat na rachunek PPK, będziesz musiał ponownie zrezygnować z uczestnictwa.

Kolejne autozapisy nastąpią 1 marca 2027 i 2031 roku. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o ponownym dokonywaniu wpłat do PPK.

 

 

Pracownicze Plany Kapitałowe – dla kogo są obowiązkowe?

Prowadzenie PPK jest dobrowolne dla pracowników. Pracownik w każdej chwili może zrezygnować z oszczędzania w ramach PPK, a następnie do niego powrócić.

Wyjątkiem są osoby powyżej 70 roku życia, które nie mogą prowadzić rachunku PPK.

Natomiast uruchomienie PPK jest obowiązkowe dla pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych, o ile pracownik nie zadeklaruje, że nie chce dokonywać wpłat. Umowę należy zawrzeć nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia oraz nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

 

Kary dla pracodawców

Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umów o PPK w ustalonym terminie lub będzie nakłaniał pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK, jest zagrożony karą grzywny w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń.

Poza tym karze grzywny w wymiarze od 1 000 zł do 1 mln złotych podlega pracodawca, który:

 • nie zawrze umowy o prowadzenie PPK,
 • nie wywiąże się z obowiązku dokonywania wpłat na PPK,
 • nie będzie prowadził odpowiedniej dokumentacji,
 • będzie podawał fałszywe informacje w sprawie PPK.

Kontroli w tej kwestii dokonuje Państwowa Inspekcja Pracy.

 

 

Czy mogę zrezygnować z PPK?

Oszczędzanie w PPK jest dobrowolne. Uczestnik PPK może w każdej chwili złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

W takiej sytuacji wpłaty nieprzekazane do instytucji finansowej podlegają zwrotowi.

 

Wypłata środków z PPK

Uczestnik PPK może wypłacić swoje przyszłe oszczędności w dniu swoich 60 urodzin (lub później). Domyślny wariant zakłada:

 • jednorazową wypłatę w wysokości 25% zgromadzonych środków,
 • pozostałe 75 % oszczędności będzie wypłacane w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Skorzystanie z wypłaty w 120 ratach (lub więcej) skutkuje zwolnieniem z podatku zgromadzonych środków. Pomniejszenie liczby rat będzie skutkować koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Pieniądze gromadzone w ramach PPK są prywatną własnością uczestnika PPK, co oznacza, że podlegają dziedziczeniu, a w przypadku rozwodu - podziałowi.

 

 

Czy mogę wcześniej wypłacić środki gromadzone w PPK?

Możesz wypłacić zgromadzone oszczędności przed ukończeniem 60 roku życiu.

Wypłacone wcześniej oszczędności zostaną pomniejszone o:

 • podatek od zysków kapitałowych,
 • 30 % środków wpłaconych przez pracodawcę,
 • wszystkie dopłaty ze budżetu państwa.

Środki można wypłacić również w przypadku poważnego zachorowania (również przez małżonka lub dziecko). W tej sytuacji można wypłacić 25% zgromadzonych środków, bezzwrotnie.

Uczestnik PPK może także dokonać wypłaty nawet całości środków, by pokryć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub budowę domu, pod warunkiem, że nie ukończył 45 roku życia. Zwrotu środków należy dokonać w ciągu maksymalnie 15 lat, a spłatę rozpocząć maksymalnie po 5 latach od pożyczki.

 

Pracownicze Programy Emerytalne

PPE czyli Pracowniczy Program Emerytalny jest alternatywą dla PPK i działa na podobnej zasadzie. Oszczędności w ramach PPE również gromadzone są przy wsparciu pracodawcy. Maksymalna wysokość składki wnoszonej przez pracodawcę wynosi 7%. Pracownik z kolei może zadeklarować składkę w dowolnej wysokości, potrącaną z wynagrodzenia po opodatkowaniu. Na ten moment państwo nie dopłaca do PPE.

PPK jest obowiązkiem pracodawcy, a PPE zależne jest od jego dobrej woli. PPE poniekąd stanowi jeden z benefitów oferowanych przez firmy.

 

 

PPK - czy warto?

Na decyzję o dołączeniu bądź nie do Pracowniczych Planów Kapitałowych może wpłynąć wiele czynników, w tym sytuacja finansowa lub plany związane z emeryturą i jej ewentualnym zabezpieczeniem.

Obiektywnie patrząc, pracownicze plan kapitałowe można uznać za korzystne rozwiązanie z kilku powodów.

 • Korzyści podatkowe - wypłata środków po 6o roku życia zwalnia z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Dopłaty - zarówno roczne ze strony państwa, jak i comiesięczne od pracodawcy,
 • Zabezpieczenie finansowe - środki zgromadzone w ramach PPK stanowią dodatkowe źródło dochodu w wieku emerytalnym,
 • Przeniesie środków w przypadku zmiany pracy - zmiana pracodawcy nie powoduje utraty środków, możesz przenieść pieniądze do innego programu emerytalnego (instytucji finansowej),
 • Możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat - pieniądze, które wpłacasz nie są zamrożone, możesz ich użyć w trudnej sytuacji, choć pamiętaj, że nie będzie to pełna zgromadzona kwota.

 

Gdzie szukać informacji?

Informacje zgromadzone w tym artykule są aktualne na dzień 27 stycznia 2024 roku. Pamiętaj, by zawsze weryfikować je w sprawdzonych źródłach.

Więcej na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych przeczytasz na stronie biznes.gov oraz moje ppk.pl.

Co ciekawe, możesz skorzystać również z kalkulatora, gdzie szybko obliczysz, potencjalną sumę oszczędności zgromadzonych w PPK.

 

 

---

   Poszukujesz pracy w sprzedaży?

Załóż darmowe konto pracownika, dodaj swoje CV i aplikuj jednym kliknięciem!

 • Oferty pracy dopasowane do Twoich potrzeb.
 • Dostęp online do Twojego aktualnego CV.
 • Dostęp do statystyk ofert pracy na które aplikowałeś.